Henna eyebrows and eyelashes with adjustment – 20 min – 35 zł
Henna eyebrows with regulation – 20 min – 30 zł
Henna eyelashes – 20 min – 15 zł
Eyebrow regulation – 10 min – 10 zł